DigitalWell Break-In

  • 4 oktober
  • 08:30
  • Kl. 08.30-11.00, Innovation Park, Karlstad
Anmäl dig senast den 2/10

FINALDAG PÅ INNOVATIONSVECKAN 2019

Välkommen till DigitalWell's öppna innovationsmiljö. I en kreativ och välkomnande miljö kittlas kreativiteten och oväntade kontakter för oss framåt. Här skapas en mötesplats för entreprenörer och företag, offentliga verksamheter, akademi och civilsamhälle.

Finalen på Innovationsveckan sker på Karlstad Innovation Park och startar med frukost och trendspaning. Vi rör oss ner i korridoren till DigitalWell’s öppna innovationsmiljö för seminarier kring innovation, open source och augmented reality (AR).

Under denna förmiddag kan du testa AR och att själv vara med i en samverkande innovationsprocess. På plats finns dessutom innovationstunneln, en konkretisering av en del av processen i att ta fram nya innovationer.

Finalen till ära har vi mycket att bjuda på, och det upplevs bäst på plats.

Varmt Välkommen!

INNOVATIONSVECKAN

Innovationsveckan är ett innovativ från SKL som pågår i många regioner och kommuner runt om i landet. Innovationsveckan i Värmland anordnas den 27 september till 4 oktober av utvecklingsenheten på Region Värmland i samarbete med Karlstads kommun, Karlstad Innovation Park och Almi företagspartner. Det är också ett samarrangemang med Socialstyrelsens Balansera mera-vecka. Mer information om det nationella evenemanget hittar du på Innovationsveckan.nu och programmet för Värmland hittar du hos Region Värmland.

KONTAKT

Josephine Schapiro
Project Manager
+46 (0)73 026 24 01
josephine.schapiro@compare.se

Sandra Dalåsen
Event Coordinator
+46 (0)730-25 71 29
sandra.dalasen@compare.se

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.