DigitalWell Break-In

  • 4 oktober
  • Innovation Park, Karlstad
Anmäl dig senast den 2/10

FINALDAG PÅ INNOVATIONSVECKAN 2019

Välkommen till DigitalWell's öppna innovationsmiljö. I en kreativ och välkomnande miljö kittlas kreativiteten och oväntade kontakter för oss framåt. Här skapas en mötesplats för entreprenörer och företag, offentliga verksamheter, akademi och civilsamhälle.

Finalen på Innovationsveckan sker på Karlstad Innovation Park och startar med frukost samt ett seminarie. Möjligheten finns samtidigt att testa innovationstunneln, en konkretisering av processen i att ta fram nya innovationer.

Finalen till ära har vi mycket att bjuda på, och det upplevs bäst på plats. Mer information kommer framöver.

Välkommen!